آقای مسکن

تارنمای جامع نیازمندی های مسکن خرید ، فروش ، رهن و اجاره

170 متر واحد مسکونی موقعیت اداری 

1 طبقه 2 واحد 

از 4 جهت نور مستقیم 

فول بازسازی شده حتی تاسیسات 

حق تابلو از 3 جهت

90 متر قدرالسهم 

زیر قیمت منطقه به علت جا به جایی 

قصد فروش فقط 3 روز 

اطلاعات آگهی

×