آقای مسکن

تارنمای جامع نیازمندی های مسکن خرید ، فروش ، رهن و اجاره

نرم افزار بودجه نویسی دهیاری ها با ویژگی های :

1.انتقال خودکار اطلاعات سال های قبل به فرم های بودجه

2.دارا بودن فرم های استاندارد بودجه طبق بخشنامه بودجه هر سال 

3.امکان چاپ فرم های استاندارد بودجه مطابق بخشنامه بودجه

4.امکان تعریف متمم و اصلاح بودجه

5.تهیه تفصیل بودجه در هر زمان از سال تنها با یک کلیک کردن 

6.مطابقت بودجه در زمان صدور سند حسابداری و اعلام کسری یا اضافی وصولی یا اعتبار

ضمنا این نرم افزار شامل قسمت های حسابداری ،اموال ،پروژه های عمرانی ،حقوق ،دستمزد ،دبیرخانه ،مصوبات شورا می باشد.

ادرس سامانه :

اطلاعات آگهی

×